logo marion dauwerse

 

 

Mr. Aalbersestraat 13a
4844 AW Terheijden
T 06 40237216
info@mariondauwerse.nl

DE 5 NATUURGERICHTE PRINCIPES

 

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Met de Physiokey zet ik een aantal verschillende behandelmethodes in die direct invloed hebben op de energiehuishouding.

 

Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht komt tot stand door middel van je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel 'de telefoonlijn' van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Een behandeling met Physiokey is een rechtstreekse communicatie van het lichaam met het zenuwstelsel. Ook door middel van bindweefsel massage, triggerpointmassage wordt een dusdanige prikkel aan het lichaam gegeven waardoor actie van het lichaam gevraagd wordt.

 

Drainage
In het dagelijks leven heeft ons regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen cre
ëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via ons uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet meer goed worden opgenomen.

Voor een goede drainage gebruik ik ook weer de Physiokey. Ik gebruik een aantal methodes die de drainage stimuleren en activeren. Lymfedrainage kan ik hier ook inzetten als behandeloptie. Ter verdere ondersteuning maak ik gebruik van lymfetaping.

 

Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is een van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. 

We kijken naar je huidige voedingspatroon en kijken welke aanpassingen van belang zijn voor een volledig herstel.

 

Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven.

Hiervoor kan de stress-release worden ingezet.  Geestelijk moet je je lichaam voeden, door bewustwording van het waarom van je klachten. Dit inzicht kan in de vorm van een gesprek of een testmethode uit de touch for health.